Информацион рауагъд «Абон» Гӕбӕраты Иринаимӕ. 10.01.2018.

–   Дарддӕры ӕмкуысткӕнынад ӕмӕ райрӕзты фарстытӕ. Президент Бибылты Анатолийы официалон балцы фӕстиуджытӕ Сербийы Республикӕмӕ.

–   Митуарды фӕстиуӕгӕн Къуыдаргом баззад ӕнӕ электроэнергийӕ. Куыст цӕуы проблемӕ аиуварс кӕныныл.

–   «Ты супер».  Ӕвзонг курдиатджын зарӕггӕнӕг Плиты Лана хайад райсдзӕнис популярон музыкъалон конкурсы.

Share on Facebook
Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий