Информацион рауагъд «Абон» Хуриты Батрадзимӕ. 4.12.2017

―   Йӕ цардӕй ахицӕн стыр ахуыргонд Тъехты Баграт. Стыр историон бынтӕ ныууагъта йӕ радтӕг адӕмӕн.

― Ӕртӕ сывӕллоны ногазон бӕллицытӕ сӕххӕст кӕндзӕн. Паддзахады сӕргълӕууӕг. Президент хайад райста «Бӕллиццыты фонтаны».

―  Ног медикон-социалон центры арӕзтад фӕахъаз уыдзӕн пациенттӕн ӕмбӕлон медицинон ӕххуыс райсынӕн.

Share on Facebook
Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий