Новости
Общество

Арӕзт ӕрцӕудзӕн рауагъдон бал

Ацы бонмӕ рауагъдонтӕй кӕй бафӕнда, уымӕн йӕ бон у Гаглойты Хазбийы уынгыл уӕвӕг дукани «Рухсы тын»-ӕй ӕнӕаргъӕй рахӕсса рӕсугъд уӕлӕдарӕс.

 

30.05.2020