Новости
Общество

Бӕрӕгбонмӕ лӕвар концерт

Паддзахадон ансамбль «Симд»-ы ног программӕ ӕвдыст ӕрцыд уӕрӕсейаг ӕфсӕддонтӕ ӕмӕ сӕ бинонтӕн. Уыдонӕн Фыдыбӕстӕ хъахъхъӕнӕджы боны цытӕн ахӕм лӕвар сарӕзта паддзахады сӕргълӕууӕг

23.02.2021