Новости
Общество

Экспонаттӕ пластилинӕй, хъӕдӕй ӕмӕ ӕндӕр ӕрмӕджытӕй

Ахӕм цымыдисон мигӕнӕнтӕ бацӕттӕ кодтой 2-аг скъолайы ӕмӕ сӕ куыстытӕ равӕрдтой «Экологон армука»-йы. Сывӕллӕттӕй дарддӕр ма ам хайад райстой ныййарджытӕ дӕр. Организаторы ныхӕстӕм гӕсгӕ, армукайӕ цы хцайы фӕрӕзтӕ райсой, уыдон цӕудзысты скъолайы иумӕйаг фондмӕ.

 

19.10.2019