Новости
Общество

Информаци ӕмӕ мыхуыры паддзахадон комитеты уагъд ӕрцыд радон брифинг

Нӕ республикӕйы хицӕн фадгуыды квалификацион кадртӕ бацӕттӕ кӕныны нысанӕн рӕзгӕ фӕлтӕр лимиттӕй ӕрвыст ӕрцӕуынц УФ-уӕлдӕр ахуыргӕнӕндӕттӕм. Цӕмӕй уыдон фӕстӕмӕ ӕрыздӕхгӕйӕ ифтонг ӕрцӕуой куысты бынӕттӕй, уый тыххӕй цы куыст цӕуы, стӕй ӕндӕр актуалон фарстыты фӕдыл уагъд ӕрцыд Информаци ӕмӕ мыхуыры паддзахадон комитеты сӕрдар Хъотайты Марияйы радон брифинг.

 

29.06.2019