Новости
Общество

Информацион рауагъд «Абон» Чысиаты Алинӕимӕ.16.07.2019.

 

- Мидхъуыддӕгты министрады кусджытӕй фӕцӕф дыууӕ . Уагъд цӕуынц фӕдагурӕн мадзӕлдтӕ.

 

- Йӕ цардӕй ахицӕн райгуырӕн бӕстӕйы зынгзӕрдӕ ӕмӕ ӕвӕллайгӕ патриот Гӕбӕраты Вадим.

 

- Арӕзтадон куыстытӕ иудадзыг хъусдарды бын. Генералон подрядон организацитӕ хыгъдтӕ радтой сӕ бакӕнгӕ куыстытӕн.

 

16.07.2019