Новости
Общество

Информацион рауагъд «Абон» Чысиаты Алинӕимӕ.30.07.2019.

- Азы фыццаг ӕмбисӕн коммуналон фиддонтӕ бафидын. Хицауады сӕрдар бахӕс кодта цыбыр ӕмгъуыдмӕ хӕстӕ бафидын.

- Спорты райрӕзт ӕмӕ спортсментӕн ӕххуыс. Хуссар Ирыстоны сырӕзт национ олимпион комитет.

-Æрдз хъахъхъӕнын ӕмӕ йыл аудын. ӕвзонг натуралистты станцӕ йӕхи цӕттӕ кӕны ног ахуыры азмӕ.

30.07.2019