Новости
Общество

Информацион рауагъд «Абон» Гӕбӕраты Иринаимӕ. 6.08.2019.

- Фӕсарӕйнаг журналисттӕ Хуссар Ирыстоны. Уазджыты йӕхимӕ райста нӕ бӕстӕйы сӕргълӕууӕг.

- Президенты радон барамынд. Паддзахадон ӕдасдзинады комитетӕн нысан ӕрцыд ног сӕрдар.

- Хӕдзардзин архайд. Знауыры районы фермертӕ ӕркодтой хъӕздыг тыллӕг.

 

06.08.2019