Новости
Общество

Информацион рауагъд «Абон» Хуриты Батрадзимӕ. 29.08.2019.

- Хуссар Ирыстонӕн ӕппӕт уавӕртӕ дӕр ис цӕмӕй Гуырдзыстоны провокацитӕн аккаг ныхкъуырд радта. Президент бахӕс кодта фӕсконфликтон уавӕр ӕрбиноныг кӕныны ӕххӕстбарджын минӕварӕн цӕмӕй сын фехъусын кӕна нӕ бӕстӕйы домӕнтӕ.

-Президент Цънелисы хъӕуы цӕрджытӕн баныфс ӕвӕрдта паддзахад кӕй бахъахъхъӕндзӕн йӕ адӕмы ӕмӕ йӕ арӕнтӕ.

-Ансамбль Симды ӕрцӕугӕ реформӕтӕ ӕххӕстгонд цӕуынц. Йӕ аивадон къухдариуӕггӕнӕг интервью радта нӕ исӕн къордӕн.

 

29.08.2019