Новости
Общество

Информацион рауагъд «Абон» Гӕбӕраты Иринаимӕ. 5.09.2019.

 

- Сывӕрдтой арӕнгӕрон нысан, ӕрсагътой паддзахадон тырыса. Хуссар Ирыстоны дзуапп Гуырдзыстоны провокацитӕн.

- Йӕ сӕйраг нысан-сабырад бахъахъхъӕнын. Уагъд ӕрцыд гуманитарон операции.

- Аив фӕлыст ахуырдзаутӕ, арфӕйы ныхӕстӕ ӕмӕ хъӕлдзӕг зӕрдӕйы равг. Хуссар Ирыстоны райдыдта ног ахуыры аз.

 

05.09.2019