Новости
Общество

Информацион рауагъд «Абон» Хуриты Батрадзимӕ. 25.09.2019.

 

-Бӕрӕгбонон мадзӕлттӕ ауадзыны фарстытыл ныхас цыд Къостайы аз банысан кӕныны фӕдыл къамисы рабадты.

-Хъармгӕнӕн сезонмӕ куыд цӕттӕ сты ахуырадон уагдӕттӕ? Ленингоры районӕй у нӕ репортаж.

-Æндӕр ӕмӕ ӕндӕр алӕвӕрдтӕ. Уӕрӕхдӕр кӕны паддзахадон телеуынынады хызӕг.

 

25.09.2019