Новости
Общество

Информацион рауагъд «Абон» Хуриты Батрадзимӕ. 21.10.2019.

-Хӕдбардзинадмӕ уӕзгӕ хайбавӕрд. Президент схорзӕхджын кодта Райгуырӕн бӕстӕйы хъахъхъӕнӕг Ахмӕт Захаровы.

-270 азы сӕххӕст Уӕрӕсейы империйы Ирыстоны минӕварады куысты райдианыл. Историон мадзӕлттӕ уӕрӕхӕй нысангонд ӕрцӕудзысты Санкт-Петербурджы.

-Кӕронмӕ бахӕццӕ Уанатӕй- Цхинвалмӕ донуадзӕны сӕйраг куыстытӕ. Столицӕ донӕй ифтонггонд ӕрцӕудзӕн ӕххӕст гуырахстӕй.

21.10.2019