Новости
Общество

Информацион рауагъд «Абон» Гӕбӕраты Иринаимӕ. 10.06.2019.

 

- Æвирхъау хабар горӕты центры. Цы мадзӕлдтӕ ист цӕуы ацы цауы фӕдыл?

- Хъахъхъӕд ӕрцыдысты конституцион нормӕтӕ. 9 июны нӕ республикӕйы уагъд ӕрцыдысты парламентон ӕвзӕрстытӕ.

- Сӕ къухты бафтыд хорз ӕнтыст. Не мбӕстаг ӕвзонг щахматисттӕ бахаудтой хуыздӕр 10 командӕйы скондмӕ.

 

10.06.2019