Новости
Общество

Информацион рауагъд «Абон» Гӕбӕраты Иринаимӕ. 11.06.2019.

- Культурон ӕмӕ спортивон мадзӕлдтӕ. Фыццаг хатт Хуссар Ирыстоны уагъд цӕудзӕнис фӕсивӕдон форум.

- Цӕлцӕг цӕуынц нӕ горӕты бирӕуӕладзыгон хӕдзӕрдты бахизӕнтӕ. Куыд ӕххӕст цӕуынц куыстытӕ?

- Иуварс цӕуы сӕ бирӕазон проблема. Къостайы хъӕуы цӕрджытӕ ифтонг ӕрцӕудзысты нуазыны донӕй.

 

11.06.2019