Новости
Общество

Информацион рауагъд «Абон» Гӕбӕраты Иринаимӕ. 29.09.2022.

-  Æнӕном хъусинаг ахуырадон уагдӕтты минатӕ   ӕвӕрд  кӕй ӕрцыд, уый  фӕдыл Паддзахадон ӕдасдзинады Комитетӕй комментаритӕ.

-  Хъахъхъӕд ӕрцӕудзӕн йӕ архитектурон хуыз. Æввахс рӕстӕджы аразджытӕ ӕрӕвналдзысты ног хиды арӕзтадмӕ.

- Вокалон проект «Зарӕг». Телекӕсджытӕ аргъгӕнӕг уыдзысты курдиатджын фӕсивӕды арӕхстдзинадӕн.

29.09.2022