Новости
Общество

Информацион рауагъд «Абон» Чысиаты Алинӕимӕ. 17.06.2019

 

- Буронмӕ хӕстӕг цъыфы зӕй кӕй рацыд, уый фӕстиуӕгӕн Транскамы фӕндаг у ӕхгӕд.

 

- Хуссар Ирыстоны кой дард бӕстӕты. Нӕ республикӕмӕ ӕрцыдысты фӕсарӕйнаг журналисттӕ.

 

-Уӕрӕсейаг улӕфджытӕ Хуссар Ирыстоны рӕсугъд ӕрдзӕй исынц стыр ӕхцондзинад. Нагутнийы хосгӕнӕндон йӕ дыуӕрдтӕ бакодта фыццаг улӕфджытӕн.

 

17.06.2019