Новости
Общество

Нӕ республикӕйы уагъд-цӕуӕг зонадон - практикон форумы хайадисджытӕн арӕзт ӕрцыд цымыдисон программӕ

Нӕ республикӕйы уагъд-цӕуӕг зонадон - практикон форумы хайадисджытӕн арӕзт ӕрцыд цымыдисон программӕ. Уыдон бабӕрӕг кодтой нӕ бӕстӕйы иууыл алӕмӕттагдӕр бынӕттӕ. Фӕуазӕг сты культурон уагдӕттӕм дӕр. Знон та сын форумы фӕлгӕтты уагъд ӕрцыд этникон музыкъӕйы концерт. Артистты аивадӕй райгондӕй баззадис нӕ исӕн къорд дӕр.

 

27.07.2019