Новости
Общество

Проект «Дзыллӕимӕ иунӕгӕй» ногӕй нӕ эфиры цӕудзӕн алӕвӕрд

Нӕ телекӕсӕгӕн та ногӕй фадат уыдзӕн ӕввахс рӕстӕджы ног алӕвӕрӕдтӕм бакӕсынӕн.  Уыдон нымӕцы  алӕвӕрд «Дзыллӕимӕ иунӕгӕй». Алӕвӕрд ма раздӕр дӕр цыд эфиры ӕмӕ телекӕсӕгӕн у зындгонд. Студимӕ хуынд ӕрцӕуынц зындгонд гоймӕгтӕ алы къабӕзтӕй. Сӕ цардӕй радзурынц бирӕ цымыдисон цаутӕ.  

 

31.08.2019