Новости
Общество

Рӕзгӕ фӕлтӕр сӕ рӕстӕг ӕрвитынц хъӕлдзӕгӕй

Цхинвалы скъола –интернаты бындурыл скъоладзаутӕн цы фӕлладуадзӕн лагерь баконд ӕрцыд, уым рӕзгӕ фӕлтӕр сӕ рӕстӕг ӕрвитынц хъӕлдзӕгӕй . Уӕмӕй дарддӕр ма ссарынц ног ӕмгӕрттӕ дӕр. Дыууӕ къуырийы дӕргъы сӕ рӕстӕг куыд фервитынц, уый стӕй равдисынц лагерӕй цӕуыны афон куы сын ӕрцӕуы уӕд , концертон программӕйӕ руаджы. Цытджын ӕгъдауӕй ӕхгӕд ӕрцыд, сӕрдыгон улӕфӕн лагӕрь «Солнышко» - йы дыккаг фӕлтӕр. ӕрвыл аз дӕр РХИ-ы ахуырад ӕмӕ зонады министрады хъӕппӕрисӕй лагӕрь гом ӕрцӕуы Цхинвалы скъола –интернаты бындурыл. Ацы бонмӕ ахуырдзаутӕ бацӕттӕ кодтой ӕнӕхъӕн цымыдисон концертон программӕ, алы сывӕлон дӕр равдыста йӕ арӕхстдзинад ӕмӕ курдиат.

 

20.07.2019