Новости
Общество

Сӕххӕст кодта йӕ ныхас

Дыууӕ азы размӕ нӕ бӕстӕйы сӕргълӕууӕг Бибылты Анатолий ӕмӕ йӕ дзӕнӕттаг ӕмгар Александр Захарченкойы бадзырдмӕ гӕсгӕ, уыдон хъуамӕ хайад райстаиккой Хьырымы уагъд-цӕуӕг ӕрвылазон байк-шоуйы, фӕлӕ хъыгагӕн Захарченкойӕн нал бантыст, фӕлӕ нӕ паддзахады сӕргьлӕууӕг нӕ фӕмӕнг кодта йӕ ныхас.

 

10.08.2019