Новости
Общество

Уӕрӕсейӕн тӕссаг у Ныгуылӕн бӕстӕтӕй

Уӕрӕсейы уагъд цӕудзӕн хайон мобилизаци. Уый тыххӕй указ бафыста президент Владимир Путин. Банысангонд ӕрцыд, ахӕм мобилазци ауадзын ӕнӕмӕнгхъӕуӕг кӕй у, цӕмӕй кӕронмӕ ӕххӕст ӕрцӕуой сӕрмагонд хӕстон операцийы раз лӕууӕг хӕстӕ.

22.09.2022