Новости
Общество

Æвзонг курдиатты куыстыты равдыст

Республикӕйы боны цытӕн уагъд ӕрцыд равдыст. Равӕрдтой дзы ӕвзонг нывгӕнджыты, ӕвзонг техникты станцӕйы ахуыргӕнинӕгты куыстытӕ. ӕрӕмбырдуӕвджытӕн уавӕр уыд хъӕдырмӕджы дӕсныйад бафӕлварын.

 

23.09.2019