Тугӕйвдылд бӕрӕгбон. Цыппурс… Сабанты Мадинайы алӕвӕрд.

Share on Facebook
Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий