Проект Аивадон балцы Мамытаты Геннадиимӕ

Аивадон балцы Мамытаты Геннадиимӕ "Дыргьджыны хъӕумӕ"
14.05.2019
Аивадон балцы Мамытаты Геннадиимӕ . ГНУГЪ
03.03.2019
Аивадон балцы Мамытаты Геннадиимӕ "Хъелы цадмӕ"
02.03.2019