Проект Аивадон балцы Мамытаты Геннадиимӕ

Аивадон балцы Мамытаты Геннадиимӕ "Ортъеуы хъӕумӕ" 23.06.2019.
23.06.2019
Аивадон балцы Мамытаты Геннадиимӕ "Вилдайы хъӕумӕ" .16.06.2019.
16.06.2019
Аивадон балцы Мамытаты Геннадиимӕ "Шихантуры хъӕумӕ" 02.06.19.
02.06.2019
Аивадон балцы Мамытаты Геннадиимӕ "Църуйы хъӕумӕ" 26.05.19.
26.05.2019
Аивадон балцы Мамытаты Геннадиимӕ "Дыргьджыны хъӕумӕ"
14.05.2019
Аивадон балцы Мамытаты Геннадиимӕ . ГНУГЪ
03.03.2019
Аивадон балцы Мамытаты Геннадиимӕ "Хъелы цадмӕ"
02.03.2019