Проект «Сылгоймаджы цӕстӕнгас»

«Сылгоймаджы цӕстӕнгас». Бигъуылаты Рудольф. Асаты Вандайы алӕвӕрд. 21.05.2024.
21.05.2024
«Сылгоймаджы цӕстӕнгас». Гасситы Алла. Асаты Вандайы алӕвӕрд. 30.04.2024.
30.04.2024
«Сылгоймаджы цӕстӕнгас». Битеты Алан. Асаты Вандайы алӕвӕрд. 23.04.2024.
23.04.2024
«Сылгоймаджы цӕстӕнгас». Тыбылты Инга. Асаты Вандайы алӕвӕрд. 16.04.2024.
16.04.2024
«Сылгоймаджы цӕстӕнгас». Къалаты Нариман. Асаты Вандайы алӕвӕрд. 09.04.2024.
09.04.2024
«Сылгоймаджы цӕстӕнгас».Зассеты Сӕрмӕт. Асаты Вандайы алӕвӕрд.02.04.2024.
02.04.2024
«Сылгоймаджы цӕстӕнгас». Дзӕгъиаты Земма. Асаты Вандайы алӕвӕрд.26.03.2024.
27.03.2024
«Сылгоймаджы цӕстӕнгас». Харебаты Жан-Жак. Асаты Вандайы алӕвӕрд. 19.03.2024.
19.03.2024
«Сылгоймаджы цӕстӕнгас». Баликъоты Фатима. Асаты Вандайы алӕвӕрд. 12.03.2024.
12.03.2024
«Сылгоймаджы цӕстӕнгас».Гӕбӕраты Алим.Асаты Вандайы алӕвӕрд. 05.03.2024.
05.03.2024
«Сылгоймаджы цӕстӕнгас». Къӕбысты Георги. Асаты Вандайы алӕвӕрд. 20.02.2024.
20.02.2024
«Сылгоймаджы цӕстӕнгас». Къуезерты Арсен. Асаты Вандайы алӕвӕрд. 06.02.2024.
06.02.2024
«Сылгоймаджы цӕстӕнгас». Биазырты Роберт. Асаты Вандайы алӕвӕрд. 30.01.2024.
30.01.2024
«Сылгоймаджы цӕстӕнгас».Тедеты Сослан . Асаты Вандайы алӕвӕрд. 09.01.2024.
09.01.2024
«Сылгоймаджы цӕстӕнгас». Санахъоты Давид. Асаты Вандайы алӕвӕрд. 26.12.2023.
27.12.2023
«Сылгоймаджы цӕстӕнгас». Плиты Аза. Асаты Вандайы алӕвӕрд. 19.12.2023.
27.12.2023
«Сылгоймаджы цӕстӕнгас». Гугкаты Эвелина. Асаты Вандайы алӕвӕрд. 12.12.2023.
27.12.2023
«Сылгоймаджы цӕстӕнгас». Гаглойты Мадина. Асаты Вандайы алӕвӕрд. 05.12.2023.
27.12.2023
«Сылгоймаджы цӕстӕнгас». Къацты Казимир. Асаты Вандайы алӕвӕрд. 28.11.2023.
28.11.2023
«Сылгоймаджы цӕстӕнгас». Кокойты Тарзан. Асаты Вандайы алӕвӕрд. 14.11.2023.
17.11.2023
«Сылгоймаджы цӕстӕнгас». Æлборты Линда. Асаты Вандайы алӕвӕрд. 31.10.2023.
31.10.2023
«Сылгоймаджы цӕстӕнгас». Хайты Альбина. Асаты Вандайы алӕвӕрд. 24.10.2023.
24.10.2023
«Сылгоймаджы цӕстӕнгас».Гаглойты Алан. Асаты Вандайы алӕвӕрд. 17.10.2023.
17.10.2023
«Сылгоймаджы цӕстӕнгас».Тедеты Ацӕмӕз. Асаты Вандайы алӕвӕрд. 10.10.2023.
16.10.2023
«Сылгоймаджы цӕстӕнгас».Тасойты Майя. Асаты Вандайы алӕвӕрд. 03.10.2023.
03.10.2023
«Сылгоймаджы цӕстӕнгас». Икъаты Ануси. Асаты Вандайы алӕвӕрд. 31.05.2023.
31.05.2023
«Сылгоймаджы цӕстӕнгас». Мамытаты Дзерасса. Асаты Вандайы алӕвӕрд. 23.05.2023.
24.05.2023
«Сылгоймаджы цӕстӕнгас».Остъаты Роберт. Асаты Вандайы алӕвӕрд.18.04.2023.
18.04.2023
«Сылгоймаджы цӕстӕнгас». Икъаты Милена. Асаты Вандайы алӕвӕрд. 11.04.2023.
11.04.2023
«Сылгоймаджы цӕстӕнгас». Джиголаты Роксана. Асаты Вандайы алӕвӕрд. 04.04.2023.
06.04.2023
«Сылгоймаджы цӕстӕнгас». Бестауты Бала. Асаты Вандайы алӕвӕрд. 28.03.2023.
28.03.2023
«Сылгоймаджы цӕстӕнгас». Хъоцыты Галина. Асаты Вандайы алӕвӕрд. 21.03.2023.
21.03.2023
«Сылгоймаджы цӕстӕнгас».Бӕззаты Инал. Асаты Вандайы алӕвӕрд. 07.03.2023.
07.03.2023
«Сылгоймаджы цӕстӕнгас».Бязырты Роберт. Асаты Вандайы алӕвӕрд. 07.02.2023.
07.02.2023
«Сылгоймаджы цӕстӕнгас». Дудайты Альберт. Асаты Вандайы алӕвӕрд. 25.01.2023.
25.01.2023
«Сылгоймаджы цӕстӕнгас». Хъотайты Сӕрмӕт. Асаты Вандайы алӕвӕрд. 18.01.2023.
18.01.2023
«Сылгоймаджы цӕстӕнгас». Чысиаты Динара. Асаты Вандайы алӕвӕрд. 28.12.2022.
28.12.2022
«Сылгоймаджы цӕстӕнгас». Санахъоты Марина. Асаты Вандайы алӕвӕрд.14.12.2022.
14.12.2022
«Сылгоймаджы цӕстӕнгас». Гурам Карсанов. Асаты Вандайы алӕвӕрд. 07.12.2022.
07.12.2022
«Сылгоймаджы цӕстӕнгас». Шавердаты Виктор. Асаты Вандайы алӕвӕрд. 16.11.2022.
16.11.2022
«Сылгоймаджы цӕстӕнгас». Мадина Габараева. Асаты Вандайы алӕвӕрд. 09.11.2022.
09.11.2022
«Сылгоймаджы цӕстӕнгас». Гульнара Цхуырбаты. Асаты Вандайы алӕвӕрд. 02.11.2022.
02.11.2022
«Сылгоймаджы цӕстӕнгас». Нелли Гогичаева. Асаты Вандайы алӕвӕрд. 26.10.2022.
27.10.2022
«Сылгоймаджы цӕстӕнгас». Дзукъаты Лана. Асаты Вандайы алӕвӕрд. 19.10.2022.
19.10.2022
«Сылгоймаджы цӕстӕнгас». Асаты Вандайы алӕвӕрд. Коцты Сергей. 12.10.2022.
12.10.2022
«Сылгоймаджы цӕстӕнгас». Асаты Вандайы алӕвӕрд, Дыгъуызты Лиана.05.10.2022.
05.10.2022
«Сылгоймаджы цӕстӕнгас». Асаты Вандайы алӕвӕрд. 13.04.2022.
13.04.2022
«Сылгоймаджы цӕстӕнгас». Асаты Вандайы алӕвӕрд. Козаты Ирина. 16.02.2022.
17.02.2022
«Сылгоймаджы цӕстӕнгас». Асаты Вандайы алӕвӕрд, Габуты Лариса.09.02.2022.
09.02.2022
«Сылгоймаджы цӕстӕнгас». Асаты Вандайы алӕвӕрд, Бесаты Лали.26.01.2022.
26.01.2022
«Дуг æмæ адӕм». Бестауты Юлияйы алӕвӕрд.(Плиты Гацыр).25.01.2022.
25.01.2022
«Сылгоймаджы цӕстӕнгас». Асаты Вандайы алӕвӕрд.23.12.2020.
23.12.2021
«Сылгоймаджы цӕстӕнгас». Асаты Вандайы алӕвӕрд, Цгъойты Арина.24.11.2021.
24.11.2021
«Сылгоймаджы цӕстӕнгас». Асаты Вандайы алӕвӕрд, Дыгъузты Залина.17.11.2021.
17.11.2021
«Сылгоймаджы цӕстӕнгас». Асаты Вандайы алӕвӕрд.10.11.2021.
10.11.2021
«Сылгоймаджы цӕстӕнгас». Асаты Вандайы алӕвӕрд, Челехсаты Заира.03.11.2021.
03.11.2021
«Сылгоймаджы цӕстӕнгас». Асаты Вандайы алӕвӕрд, Тедеты Роланд.27.10.2021.
27.10.2021
«Сылгоймаджы цӕстӕнгас». Асаты Вандайы алӕвӕрд, Джиоты Руфин.20.10.2021.
20.10.2021
«Сылгоймаджы цӕстӕнгас». Асаты Вандайы алӕвӕрд, Гӕззаты Заира.13.10.2021.
13.10.2021
«Сылгоймаджы цӕстӕнгас». Асаты Вандайы алӕвӕрд,Дудайты Зема.06.10.2021.
06.10.2021
«Сылгоймаджы цӕстӕнгас». Асаты Вандайы алӕвӕрд, Зӕнджиаты Замира.09.06.2021.
09.06.2021
«Сылгоймаджы цӕстӕнгас». Асаты Вандайы алӕвӕрд, Дзудцаты Тамерлан.26.05.2021.
26.05.2021
«Сылгоймаджы цӕстӕнгас». Асаты Вандайы алӕвӕрд, Сиукъаты Оксана.28.04.2021.
28.04.2021
«Сылгоймаджы цӕстӕнгас». Асаты Вандайы алӕвӕрд, Багаты Азис.14.04.2021.
14.04.2021
«Сылгоймаджы цӕстӕнгас». Асаты Вандайы алӕвӕрд, Гуычмӕзты Мери.07.04.2021.
07.04.2021
«Сылгоймаджы цӕстӕнгас». Асаты Вандайы алӕвӕрд, Харебаты Арнольд.31.03.2021.
31.03.2021
«Сылгоймаджы цӕстӕнгас». Асаты Вандайы алӕвӕрд, Хъороты Светлана .17.03.2021.
17.03.2021
«Сылгоймаджы цӕстӕнгас». Асаты Вандайы алӕвӕрд, Лохты Дзамболат.10.03.2021.
10.03.2021
«Сылгоймаджы цӕстӕнгас». Асаты Вандайы алӕвӕрд, Хуыгаты Сӕлимӕт
15.02.2021
«Сылгоймаджы цӕстӕнгас». Асаты Вандайы алӕвӕрд, Гӕбӕраты Ирина.10.02.2021.
10.02.2021
«Сылгоймаджы цӕстӕнгас». Асаты Вандайы алӕвӕрд ,Гаглойты Алла
20.12.2020
«Сылгоймаджы цӕстӕнгас». Асаты Вандайы алӕвӕрд. 21.11.2018.
21.11.2020
«Сылгоймаджы цӕстӕнгас». Асаты Вандайы алӕвӕрд, Бететы Алим.19.11.2020.
19.11.2020
«Сылгоймаджы цӕстӕнгас». Асаты Вандайы алӕвӕрд. 7.11.2018.
17.11.2020
«Сылгоймаджы цӕстӕнгас». Асаты Вандайы алӕвӕрд. 10.10.2018.
10.10.2020
«Сылгоймаджы цӕстӕнгас». Асаты Вандайы алӕвӕрд. 26.09.2018.
26.09.2020
«Сылгоймаджы цӕстӕнгас». Асаты Вандайы алӕвӕрд, Лолаты Владимир.03.06.2020.
03.06.2020
«Сылгоймаджы цӕстӕнгас». Асаты Вандайы алӕвӕрд Плиты Игорыл
01.06.2020
«Сылгоймаджы цӕстӕнгас». Асаты Вандайы алӕвӕрд ,Гататы Лалийыл
01.05.2020
«Сылгоймаджы цӕстӕнгас». Асаты Вандайы алӕвӕрд ,Битарты Бессарион . 22.04.2020г.
22.04.2020
«Сылгоймаджы цӕстӕнгас». Асаты Вандайы алӕвӕрд. 15.04.2020.
15.04.2020
«Сылгоймаджы цӕстӕнгас». Асаты Вандайы алӕвӕрд ,Бекъойты ХОХ. 08.04.2020г.
08.04.2020
«Сылгоймаджы цӕстӕнгас». Асаты Вандайы алӕвӕрд ,Битарты Екатерина
21.02.2020
«Сылгоймаджы цӕстӕнгас». Асаты Вандайы алӕвӕрд. 19.02.2020.
19.02.2020
«Сылгоймаджы цӕстӕнгас». Асаты Вандайы алӕвӕрд ,Хаситы Эмма. 06.11.2019г.
06.11.2019
«Сылгоймаджы цӕстӕнгас». Асаты Вандайы алӕвӕрд.Дзигойты Ацӕмӕз .23.10.2019.
23.10.2019
«Сылгоймаджы цӕстӕнгас». Асаты Вандайы алӕвӕрд. 16.10.2019.
16.10.2019
«Сылгоймаджы цӕстӕнгас». Асаты Вандайы алӕвӕрд.Харебаты Фатимӕ 09.10.2019.
09.10.2019
«Сылгоймаджы цӕстӕнгас». Асаты Вандайы алӕвӕрд. 19.12.2018.
19.08.2019
«Сылгоймаджы цӕстӕнгас». Асаты Вандайы алӕвӕрд, Мулдарты Алла.13.03.2019.
13.03.2019
«Сылгоймаджы цӕстӕнгас». Асаты Вандайы алӕвӕрд. 2.10.2019.
21.02.2019
«Сылгоймаджы цӕстӕнгас». Асаты Вандайы алӕвӕрд. 13.02.2019.
13.02.2019
«Сылгоймаджы цӕстӕнгас». Асаты Вандайы алӕвӕрд, Туаты Мадина.12.02.2019.
12.02.2019

Другие проекты

Гоймаг

08.02.2023

«ДЗЫРД»

05.02.2023

ИРЫСТОНЫ АККАГ ХЪÆБУЛТÆ.

30.11.2022

Алӕвӕрд "Æ"

09.10.2022

«Æз уарзын хъӕу»

08.10.2022

«ЗАРÆГ» СÆРМАГОНД ПРОЕКТ

07.10.2022

«Ирыстоны культурон бынтӕ»

06.10.2022

«Адӕмон»

04.10.2022

"Обратная связь"

02.10.2022

Сӕрмагод пректты хайад

20.09.2022

«АЛОЛЛАЙ»

05.09.2022

«Бамбар мӕ». Асаты Вандайы алӕвӕрд

03.02.2022

«Фонтан желаний» 2021

14.12.2021

ИСТОРИЯ-УЧИТЕЛЬ ЖИЗНИ!

11.12.2021

"Баулӕфӕм иумӕ"

10.10.2021

«Мыггагӕй мӕ ма фӕрс…»

03.10.2021

«Фӕсӕхсӕвӕр Мамиты Гриимӕ»

02.09.2021

«Дуг æмæ театр»

13.06.2021

«Психологический фактор»

14.04.2021

«АЛЛО… МАХ АГУРÆМ АМОНÆГ»

01.03.2021

«ÆРТÆ ХАЛЫ»

21.02.2021

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

01.02.2021

Концерт

01.12.2020

"Правдоруб"

01.06.2020

Здравоохранение

29.05.2020

«Ностальгия»

16.04.2020

Хуссар Ирыстоны археологи

07.02.2020

«Дом. Сад. Огород»

21.11.2019

Телепроект «КAFT»

09.11.2019

«Смена»

08.11.2019

"Телеочерк"

21.10.2019

Прямой ЭФИР

05.10.2019

«Искӕй къухы дур рӕуӕг у»

01.10.2019

Бонвӕрнон Бестауты Юлия ӕмӕ Мамиты Грийы алӕвӕрд

05.09.2019

"ХЪАЙТАР.08.08.08."

09.08.2019

«Дӕ райсом хорз Ирыстон»

31.07.2019

Хъæууон рæстæг

06.05.2019

«Ирвӕдӕны фидауцтӕ»

05.05.2019

«БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ»

04.05.2019

Круглый стол

04.05.2019

«Музыкальная гостиная»

04.05.2019

Специальные репортажи

04.05.2019

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

04.05.2019

«Хъæуæй хъæумæ»

04.05.2019

АИВАДОН БАЛЦЫ МАМЫТАТЫ ГЕННАДИИМӔ

30.04.2019

«ДУГ ÆМÆ АДӔМ»

30.04.2019

«Не ‘гъдау — нӕ удварн»

23.04.2019

Главная Тема с Аланом Тибиловым.

18.04.2019

«Призвание»

17.04.2019

«ВСЛУХ О…» | «ÆРГОМӔЙ» АВТОРСКАЯ ПЕРЕДАЧА ТАМЕРЛАНА ДЗУДЦОВА.

16.04.2019

"ДЗЫЛЛӔИМӔ ИУМӔ"

15.04.2019

«Алим æмæ стъалытæ».

15.04.2019

Документальные фильмы

12.04.2019

Парламентон фидиуӕг

05.04.2019

Путешествие по родному краю

04.04.2019

«Ирыстоны къуымтӕм уазӕгуаты»

29.03.2019

Чёрное и белое

25.03.2019

Спорт

21.02.2019

"Къӕбиц"

15.02.2019

«Алантӕ ӕмӕ сӕ хӕстон фӕндӕгтӕ».

17.01.2019

«Фонтан желаний»

16.01.2019

«Кӕсӕм иумӕ». Сабанты Мадинӕ ӕмӕ Асаты Вандайы алӕвӕрд.

08.01.2019

«ÆРФÆНЫ ФÆД»

01.01.2019

«Аивады тых»

18.08.2018