Проект «Сылгоймаджы цӕстӕнгас»

«Сылгоймаджы цӕстӕнгас». Асаты Вандайы алӕвӕрд ,Гататы Лалийыл
01.05.2019
«Сылгоймаджы цӕстӕнгас». Асаты Вандайы алӕвӕрд, Мулдарты Алла.13.03.2019.
13.03.2019
«Сылгоймаджы цӕстӕнгас». Асаты Вандайы алӕвӕрд Плиты Игорыл
03.03.2019
«Сылгоймаджы цӕстӕнгас». Асаты Вандайы алӕвӕрд, Туаты Мадина.12.02.2019.
12.02.2019