Проект «Сылгоймаджы цӕстӕнгас»

«Сылгоймаджы цӕстӕнгас». Асаты Вандайы алӕвӕрд ,Гататы Лалийыл
01.05.2019
«Сылгоймаджы цӕстӕнгас». Асаты Вандайы алӕвӕрд Плиты Игорыл
03.03.2019