Проект «Кӕсӕм иумӕ». Сабанты Мадинӕ ӕмӕ Асаты Вандайы алӕвӕрд.

«Кӕсӕм иумӕ». Евгений Онегин. А.С. Пушкин. (Джусойты Нафийы тӕлмац). 8-ӕм сӕр, 2-аг хай.
29.05.2019
«Кӕсӕм иумӕ». Евгений Онегин. А.С. Пушкин. (Джусойты Нафийы тӕлмац). 8-ӕм сӕр, 1-аг хай.
27.05.2019
«Кӕсӕм иумӕ». А.С.Пушкин.(Джусойты Нафийы тӕлмац) «Евгений Онегин» 7-ӕм сӕр,1-аг хай.27.02.2019.
22.04.2019
«Кӕсӕм иумӕ». Плиты Харитон «Сӕлимӕт» 2-аг хай.
19.04.2019
«Кӕсӕм иумӕ». Плиты Харитон «Сӕлимӕт». 1-аг хай.
15.04.2019
«Кӕсӕм иумӕ». Евгений Онегин. А.С. Пушкин. (Джусойты Нафийы тӕлмац). 5-аг сӕр, 2-аг хай.
10.04.2019
«Кӕсӕм иумӕ». Евгений Онегин. А.С. Пушкин. (Джусойты Нафийы тӕлмац). 5-аг сӕр, 1-аг хай.
03.04.2019
«Кӕсӕм иумӕ». Евгений Онегин. А.С. Пушкин. (Джуссойты Нафийы тӕлмац) 3-аг сӕр, 1-аг хай.
02.04.2019
«Кӕсӕм иумӕ». Къубалты Алыксандр. Ӕфхӕрдты Хӕсанӕ. 1 хай.
29.03.2019
«Кӕсӕм иумӕ». Къубалты Алыксандр. «Ӕфхӕрдты Хӕсанӕ». 2 хай.
28.03.2019
«Кӕсӕм иумӕ». Евгений Онегин. А.С. Пушкин. (Джуссойты Нафийы тӕлмац) 1-аг сӕр, 2-аг хай.
26.03.2019
«Кӕсӕм иумӕ». Евгений Онегин. А.С. Пушкин. (Джуссойты Нафийы тӕлмац) 2-аг сӕр, 2-аг хай.
24.02.2019
«Кӕсӕм иумӕ». Евгений Онегин. А.С. Пушкин. (Джуссойты Нафийы тӕлмац) 3-аг сӕр, 2-аг хай.
24.02.2019
«Кӕсӕм иумӕ». Евгений Онегин. А.С. Пушкин. (Джуссойты Нафийы тӕлмац) 2-аг сӕр, 1-аг хай.
23.02.2019
«Кӕсӕм иумӕ». Евгений Онегин. А.С. Пушкин. (Джуссойты Нафийы тӕлмац) 1-аг сӕр, 1-аг хай.
22.02.2019