Проект «Не ‘гъдау — нӕ удварн»

«Не ‘гъдау — нӕ удварн». Бестауты Валентинайы алӕвӕрд.(Атынӕг)
23.08.2019
«Не ‘гъдау — нӕ удварн». Бестауты Валентинайы алӕвӕрд. Гомарты бӕрӕгбон. 16.06.2019.
16.06.2019
«Не ‘гъдау — нӕ удварн». Бестауты Валентинайы алӕвӕрд.Уастырджийы бӕрӕгбон. 06.05.19.
06.05.2019
«Не ‘гъдау — нӕ удварн». Бестауты Валентинайы алӕвӕрд. (Сагӕйтты ӕмӕ зыгуымон ӕхсӕв)
23.04.2019
«Не ‘гъдау — нӕ удварн». Бестауты Валентинайы алӕвӕрд. (Ирон хъазты ӕгъдау нӕ фыдӕлтӕм)
23.04.2019
«Не ‘гъдау — нӕ удварн». Бестауты Валентинайы алӕвӕрд. (Фыдӕлты намыс)
23.04.2019
«Не ‘гъдау — нӕ удварн». Джиуӕргуыба. (Архив)
23.04.2019
«Не ‘гъдау — нӕ удварн». Бестауты Валентинайы алӕвӕрд. (Ирон хъазты ӕгъдау нӕ фыдӕлтӕм). 22.04.2019.
22.04.2019
«Не ‘гъдау — нӕ удварн». Бестауты Валентинайы алӕвӕрд.(Лауызгӕнӕн).29.03.2019.
29.03.2019
«Не ‘гъдау — нӕ удварн». Бестауты Валентинайы алӕвӕрд. (Комахсӕны бӕрӕгбон). 25.02.2019.
25.02.2019
«Не ‘гъдау — нӕ удварн». Бестауты Валентинайы алӕвӕрд. (Наф ӕмӕ Фацбадӕны бӕрӕгбонтӕ) 18.02.2019.
18.02.2019
«Не ‘гъдау — нӕ удварн». Бестауты Валентинайы алӕвӕрд. (Доныскъӕфӕн). 19.01.2019.
19.01.2019
«Не ‘гъдау — нӕ удварн». Бестауты Валентинайы алӕвӕрд. (Ирон къӕбиц) 10.12.2018.
10.12.2018
«Не ‘гъдау — нӕ удварн». Бестауты Валентинайы алӕвӕрд. (Джиуӕргуыба) 19.11.2018.
19.11.2018
«Не ‘гъдау — нӕ удварн». Бестауты Валентинайы алӕвӕрд. (Мады Майрӕм). 21.09.2018.
21.09.2018
«Не ‘гъдау — нӕ удварн». Бестауты Валентинайы алӕвӕрд. (Ичъынайы бæрæгбон)
11.07.2018
«Не ‘гъдау — нӕ удварн». Бестауты Валентинайы алӕвӕрд. ( Хорысӕрты куывд)
02.07.2018
«Не ‘гъдау — нӕ удварн». Бестауты Валентинайы алӕвӕрд. (Тӕтӕртуппы бӕрӕгбон)
03.06.2018